Khanyereri teaches rivals some vital golf lessons at Thika Greens